Založení společnosti a účetnictví

Služby

Založení obchodní společnosti v Maďarsku

V Maďarsku je pro založení společnosti je nutná asistence advokáta nebo notáře.

V prvním kroku je třeba určit právní formu společnosti, při čemž Vám pomoc poskytne náš kompetentní advokát a účetní partner. V případě společnosti s ručením omezeným, kterou může založit jediný společník nebo více společníků, je minimální výše základního kapitálu 3.000.000, – Ft. V případě uzavřené společnosti nesmí být základní kapitál nižší než 5.000.000, -Ft. Základní kapitál veřejně fungující akciové společnosti nemůže být nižší než 20.000.000, – Ft. V případě komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti zákon nevyžaduje minimální základní kapitál. V Maďarsku existuje možnost na zjednodušené řízení, které se uskutečňuje na základě vzorové zakladatelské listiny, v tomto případě je zaregistrování společnosti otázkou několika dní.

V případě pokud člen společnosti, nebo její jednatel nedisponuje maďarskou adresou, resp. v případě právnické osoby maďarským sídlem nebo provozem, podle zákona musí být určena osoba oprávněná k doručování. V takovém případě poskytuje pro naši klienty zákonem stanovené pověření na doručování, které je třeba během řízení společnosti, naše partnerská advokátní kancelář.

Dokumenty se předkládají na Obchodní soud v elektronické podobě, je to úkolem zastupujícího advokáta. Obchodní soud po registraci pošle elektronicky daňové identifikační číslo společnosti a rozhodnutí o zápisu, kterými společnost může otevřít bankovní účet v peněžní instituce dle vlastního výběru.

Naše partnerská advokátní kancelář vyřizuje i ostatní právní záležitosti, které se mohou vyskytnout v rámci působení obchodní společnosti, jako například změna jednatele, sídla apod.

Služby spojené s administrativou a fungováním společnosti

Obchodní společnost může zahájit svou činnost zápisem do obchodního rejstříku, tímto se však společnost ještě nedostala na konec povinností spojených s jejím založením. Naše kancelář a partnerská kancelář, pokud o to budete mít zájem, Vás budou i nadále držet za ruku a během fungování společnosti Vám poskytne pomoc při každodenní administrativě, fungování, ať už jde o vymáhání pohledávek, uzavření smluv se zaměstnanci, obchodními společnostmi, vyhotovení všeobecných obchodních podmínek atd.

Do okruhu dalších poskytovaných služeb patří například:
• Zrušení obchodní společnosti: likvidační řízení, konkurzní řízení, bankrot
• Přeměna obchodní společnosti
• Založení a modifikace civilních organizací
• Zajištění ochrany osobních údajů
• Poradenství v každodenním fungování společností, připomínkování smluv, příprava interních předpisů
• Vyhotovení pracovních smluv, výzev, výpovědí
• Registrace ochranných známek
• Koupě a prodej nemovitostí
• Veřejné zakázky
• Due diligence, M&A

Jiné administrativní služby

Naše kancelář spolupracuje i se společností poskytující sídlo, v případě kdy je třeba zajistit pro vznikající společnost sídlo, dokážeme Vám poskytnout pomoc i v tomto směru. V Maďarsku musí mít všechny firmy tzv. „firemní bránu“ – tato umožňuje udržování elektronické komunikace s příslušnými úřady, firemní bránu je povinen otevřít jednatel společnosti, je k tomu zapotřebí maďarské daňové identifikační číslo, v čem Vám v případě potřeby také dokážeme pomoci.

Udržování kontaktů s úvěrovými společnostmi.

Bohatství bez moudrosti vede často ke katastrofě.

– Dan Brown

Vyžádejte si od nás na míru šitou cenovou nabídku!

Struktura každé společnosti, každé podnikání, její cíle se navzájem liší, tak jako neexistují ani dva stejní klienti.

Kontaktujte nás a my uděláme vše v zájmu toho, abychom poskytli nejlepší řešení pro Vaši společnost.

Cenová nabídka

Obchodní politika

Naše 12 let fungující kancelář, a s ní spolupracující partneři, má rozsáhlé mezinárodní kontakty. Poskytujeme komplexní služby především společnostem a přidruženým společnostem působícím v regionu střední Evropy, včetně České republiky, Slovenska a Maďarska.
Většina našich partnerů má v zájmu rozšířit působení své dobře fungující společnosti i do dalších zemí. V takovém případě potřebují spolehlivé partnery, kteří znají strukturu, předpisy, institucionální systém a ekonomické specifika dané země, na kterých je možné stále se spolehnout při fungování nově založené společnosti. Naše společnost věnuje zvláštní pozornost tomu, aby nepřetržitým sledováním neustále se měnících zákonů a tržních změn poskytovala domácím i zahraničním klientům požadované služby a udržování kontaktů, a byla korektním a stabilním partnerem.

V případě zahraničních klientů jsou naše služby rozšířeny o vyřizování dalších záležitostí. Na základě našich zkušeností je o to v případě zahraničních klientů vážná poptávka z důvodu administrativních, právních a jiných rozdílů, které jsou v jiných zemích neznáme, resp. jsou málo známé.

Společnost Best Step s.r.o. není oprávněna k poskytování právnických služeb. Založení společnosti v Maďarsku, resp. právní poradenství v záležitostech spadajících pod maďarské právo, jakož i jiné právnické služby poskytuje naše partnerská advokátní kancelář, která je členem Maďarské advokátní komory.

Máte další otázky?

V případě zájmu o cenovou nabídku nebo o bližší informace vyplňte prosím níže uvedený formulář.

7 + 4 =

Kontaktní údaje

Adresa

Best Step s.r.o.
Komenského 11.
945 01 Komárno
Slovensko

Telefón

Slovenský, český a maďarský:
+421 903 530 166
Anglický: +36 70 366 9777
Nemecký: +36 70 703 1703

Naše webové stránky jsou dostupné i v jiných jazycích | Our website is available in other languages

Slovenčina

Magyar

Best Step s.r.o. | 2021 | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů